Σκληροθεραπεία Τι είναι και τι πρέπει να ξέρω

Η σκληροθεραπεία είναι μία από τις συνηθέστερες μεθόδους αντιμετώπισης των κιρσών και ευρυαγγειών στα πόδια. Είναι ελάχιστα επεμβατική και αφορά την έκχυση χημικών ουσιών με σκληρυντική δράση, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά ή μεμονωμένα, ανάλογα την κατάσταση και τις ανάγκες του ασθενούς. Με απλή έγχυση υγρού στην πάσχουσα φλέβα, λέμε ότι έχουμε απλή σκληροθεραπεία, ενώ…